Inspekcje

Inspekcja przed produkcją (PPI)

Pozwala na wykrycie wadliwych materiałów / komponentów / akcesoriów / gotowych produktów jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcji, a tym samym na ich natychmiastową naprawę.

Na początku procesu produkcji przeprowadzamy kontrolę wzrokową komponentów, materiałów, akcesoriów, półproduktów oraz gotowych wyrobów na podstawie specyfikacji, czy też wzorców, otrzymanych od Klienta. Pozwala to na zdiagnozowanie potencjalnych problemów i wskazanie zaleceń. Jesteśmy zatem w stanie stwierdzić na bardzo wczesnym etapie, czy wymagania stawiane naszym produktom są spełnione.

Zakres kontroli przed produkcją obejmuje sprawdzenie:

 • linii produkcyjnych oraz ich wydajności,
 • urządzeń produkcyjnych i wyposażenia,
 • surowców zastosowanych do produkcji, głównych komponentów oraz akcesoriów,
 • półproduktów,
 • niektórych gotowych wyrobów.

Inspekcja w trakcie produkcji (DPI)

Pozwala na zapewnienie stałej jakości produktów podczas całego procesu produkcji, poprzez wczesne wykrycie i korekcje wad, jeszcze przed zakończeniem procesu produkcji.

Kontrola ta odbywa się nie wcześniej, gdy przynajmniej 20% - 30% produkcji jest gotowe. Przeprowadzamy wówczas wzrokową kontrolę jakości półproduktów oraz gotowych wyrobów pod kontem zgodności ze specyfikacją oraz wzorcami.

Zakres kontroli w trakcie produkcji obejmuje sprawdzenie:

 • etapu produkcji,
 • półproduktów oraz wyrobów gotowych wybranych w sposób losowy,
 • linii produkcyjnych oraz ich wydajności,
 • szczegółów dotyczących opakowań,
 • sporządzenie zaleceń.

Inspekcja po produkcji (PSI)

Pozwala stwierdzić, czy produkty gotowe są zgodne z zamówieniem.

Inspekcje po produkcji przeprowadzamy w momencie, kiedy produkcja jest zakończona w 100%, produkty są zapakowane i gotowe do wysyłki. Nasi inspektorzy wybierają losowo produkty do kontroli, zgodnie z poziomem kontroli określonym wg międzynarodowych standardów statystycznej kontroli jakości znanych jako MIL-STD-105E (ISO2859-1).

Zakres kontroli po produkcji obejmuje sprawdzenie:

 • dostępnej ilości,
 • stylu i kolorystyki,
 • jakości wykonania,
 • funkcjonalności i bezpieczeństwa,
 • wymiarów, jeśli jest to wymagane,
 • szczegółów dotyczących opakowań,
 • oznaczeń transportowych.

Inspekcja 100% (sortowanie produktów)

Pozwala zapewnić, że każdy element produktu jest zgodny z wymaganiami Klienta dotyczącymi jakości.

Ten rodzaj inspekcji jest realizowany, kiedy produkcja danego towaru jest już zakończona w 100% przed lub po zapakowaniu towarów zgodnie z życzeniem Klienta. Zakres tej kontroli obejmuje sprawdzenie każdego fragmentu pod kątem jakości wykonania, funkcjonalności, bezpieczeństwa, wyglądu oraz dodatkowych punktów, sugerowanych przez Klienta. Przeprowadzamy również selekcję sztuk wadliwych oraz zabezpieczamy zapakowane produkty plombami HQTS.

Pobranie próbek towarów

Usługa ta pozwala naszym Klientom upewnić się, że próbki towarów pobrane z linii produkcyjnej są zgodne z próbkami wysłanymi do testowania.

Na życzenie Klienta nasi inspektorzy mogą pobrać próbki towaru w fabryce podczas inspekcji lub w innym miejscu bez przeprowadzania samej inspekcji. Pobrane próbki są następnie wysyłane do naszego Klienta lub do naszego laboratorium, bądź też innego laboratorium, wskazanego przez naszego Klienta w celu wykonania testów.

Nadzór nad załadunkiem

Pozwala stwierdzić, czy kontener jest w dobrym stanie oraz zabezpieczyć kontener po załadunku plombami HQTS, co pozwala na zmniejszenie ryzyka podmiany towaru.

W trakcie załadunku nasz inspektor przyjeżdża do fabryki, magazynu czy też innego miejsca załadunku, w celu sprawdzenia informacji o produkcie, jego ilości oraz opakowań, nadzoru nad całym procesem załadunku oraz pomocy dostawcy w prawidłowym przebiegu procesu.

Zakres nadzoru nad załadunkiem obejmuje:

 • zapis pogody / czasu przybycia kontenera na miejsce / numeru kontenera / numeru pojazdu,
 • sprawdzenie kontenera wewnątrz oraz na zewnątrz pod względem uszkodzeń / wilgoci / nieszczelności / nieprzyjemnego zapachu,
 • sprawdzenie ilości ładowanego towaru oraz stanu opakowań (kartonów zbiorczych, palet),
 • losowy wybór oraz otwarcie kilku kartonów w celu upewnienia się, czy produkt jest zgodny ze specyfikacją Klienta,
 • nadzór nad całym procesem załadunku,
 • zabezpieczenie kontenera plombami HQTS,
 • zapis numeru plomb oraz czasu odbioru kontenera.