O HQTS

O nas

HQTS należy do grona największych firm świadczących usługi kontroli jakości na świecie. Posiadamy akredytacje CNAS w zakresie ISO17020 & ISO17025. Świadczone przez nas usługi obejmują inspekcje, audyt, testy oraz doradztwo w zakresie produktów konsumpcyjnych począwszy od odzieży, poprzez zabawki i elektronikę, a skończywszy na produktach należących do grupy tzw. produktów twardych.

W oparciu o bogatą wiedzę i doświadczenie ponad 200 specjalistów oraz globalna sieć naszych biur pomagamy naszym Klientom w utrzymaniu wymaganego poziomu jakości, bezpieczeństwa oraz standardów etycznych na całym świecie, w celu osiągnięcia sukcesu na rynku globalnym.

Misja

W oparciu o naszą wiedzę, doświadczenie oraz zasoby, pomoc naszym Klientom na całym świecie w minimalizowaniu ryzyka, poprzez świadczenie niezależnych, bezstronnych, obiektywnych usług, w celu zapewnienia sukcesu dla ich biznesu.

Kodeks etyczny

Kodeks etyczny stanowi zbiór jasnych wytycznych dla naszych pracowników, jakie muszą być przestrzegane przy wykonywaniu ich codziennych obowiązków.

Wszyscy pracownicy oraz ich przełożeni są odpowiedzialni za wykonywanie powierzonych im zadań w sposób zgodny z Kodeksem.

W celu zapewnienia, iż powyższe zasady zostały wdrożone oraz stanowią integralną część naszego wewnętrznego systemu jakości, jego procesów, procedur jak również audytów powstały poniższe wytyczne:

 1. Uczciwość
  • Naszą pracę wykonujemy zawsze w sposób uczciwy, profesjonalny, niezależny oraz bezstronny, bez żadnych odstępstw podczas wykonywania zadań, wg naszych własnych sprawdzonych metod, procedur oraz przy prezentacji faktycznych wyników naszej pracy.
  • Nasze raporty oraz certyfikaty muszą przedstawiać stan faktyczny, fachowe komentarze oraz rzeczywiste wyniki.
  • Dane, wyniki testów oraz inne rezultaty naszej pracy muszą być prezentowane w dobrej wierze bez dokonywania jakichkolwiek zmian.
 2. Konflikt interesów
  • Z uwagi na specyfikę działalności, nasza firma musi zapobiegać występowaniu konfliktu interesów, czy też możliwości jego pojawienia się w trakcie wykonywania naszych usług wynikającego ze specyficznych wymagań Klienta lub naszych procedur. W związku z tym musimy unikać sytuacji, zobowiązań, relacji, które mogłyby doprowadzić do wystąpienia takiego konfliktu.
 3. Poufność
  • Wszelkie informacje uzyskane podczas świadczenia naszych usług są traktowane jako poufne, jeśli nie zostały już wcześniej opublikowane, nie są ogólnie dostępne dla innych podmiotów, czy też nie są własnością publiczną.
  • Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do podpisania umowy o poufności, która zobowiązuje ich do nie ujawniania żadnych informacji, dotyczących Klientów innym Klientom, jak również do nie wykorzystywania informacji, do których mają dostęp w trakcie wykonywania obowiązków w naszej firmie, w celu osiągnięcia własnych korzyści. Są oni również zobowiązani do zabezpieczenia informacji, które są w ich posiadaniu przed dostępem osób trzecich.
 4. Polityka przeciwko korupcji
  • Wykonując usługi na rzecz Klientów nasza firma przestrzega obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz międzynarodowego, dotyczących przeciwdziałania korupcji.
  • Nasze zasady:
  • Nasi pracownicy mają zakaz przyjmowania prezentów, jak również wynagrodzenia w jakiejkolwiek postaci, w bezpośredni bądź pośredni sposób, łącznie z prowizjami liczonymi od wartości zamówienia.
  • Zakaz przyjmowania płatności oraz środków z nieznanych źródeł. Obowiązuje również zakaz używania środków pieniężnych do jakichkolwiek nieetycznych celów.
  • Zakaz sugerowania w jakichkolwiek innych sposobów chęci otrzymania prowizji lub innego wynagrodzenia od Klientów, agentów, dostawców, innych stron kontraktu, czy też pracowników jakiejkolwiek ze stron lub urzędników państwowych.
 5. Rzetelny marketing
  • Prowadzony przez nas marketing powinien być w sposób uczciwy, zgodny z obowiązującym prawem oraz nie wprowadzający dezinformacji.
  • Prezentacja naszej firmy oraz usług przez nas świadczonych musi być dokonana w sposób rzetelny, uczciwy oraz zapewniający jej jednoznaczne zrozumienie.

Akredytacje oraz członkowstwo

 1. HQTS posiada certyfikat ISO 17020 wydany przez CNAS
  • HQTS otrzymał akredytacje ISO17020 wydaną przez CNAS (Chinese National Accreditation Service for Conformity Assessment), która stanowi chiński urząd odpowiedzialny za akredytację firm inspekcyjnych, laboratoriów oraz organizacji certyfikujących.
  • Co oznacza certyfikat ISO17020 w przypadku firmy inspekcyjnej?
  • Podczas wyboru firmy kontrolującej jakość towarów, jedną z najważniejszych rzeczy jest pewność, iż dana organizacja posiada zasoby ludzkie, przyrządy, wiedzę techniczną, system zarządzania oraz archiwizacji danych, który jest w stanie zapewnić w kompetentny i profesjonalny sposób przeprowadzenie inspekcji.
  • Nasza firma posiada certyfikat ISO17020, co oznacza, iż posiadamy wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na wykonywanie usług kontroli jakości oraz jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Dajemy tym samych naszym Klientom pewność, co do najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.
 2. HQTS jest członkiem IFIA
  • IFIA (International Federation of Inspection Agencies) jest organizacją zrzeszającą firmy inspekcyjne oraz inne organizacje międzynarodowe, świadczące usługi kontroli, testów i certyfikacji. Wspieranie integralności jest jednym z podstawowych zadań federacji. Jej celem jest weryfikacja, jak również, kiedy jest to tylko możliwe ulepszanie metod, standardów, procedur bezpieczeństwa oraz zasad wykorzystywanych i przestrzeganych przez jej członków.
  • IFIA dąży do zacieśnienia współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się kontrolą jakości, laboratoriami oraz łączy różne gałęzie przemysłu w celu:
   1. Rozwoju oraz koordynacji standardów technicznych oraz branżowych, metod przeprowadzania kontroli, testów oraz świadczonych usług.
   2. Zwiększenia efektywności oraz ustalenia standardowych procedur.
   3. Rozwoju metod prowadzenia szkoleń technicznych.
   4. Rozpowszechniania ujednoliconej interpretacji międzynarodowych standardów bezpieczeństwa oraz współpracy podczas ich wdrażania.