Audyt

Audyt firmy

Pozwala naszym Klientom potwierdzić, czy wybór nowego dostawcy został dokonany prawidłowo.

Dla importera właściwa decyzja o wyborze odpowiedniego dostawcy jest bardzo ważna już na etapie początkowym, jeszcze przed złożeniem zamówienia. Jeśli oczekują Państwo od dostawcy, iż dostarczone przez niego produkty będą spełniały wymagania zarówno jakościowe jak i ilościowe oraz, że będą dostarczone w terminie określonym w zamówieniu, musimy mieć pewność, iż organizacja dostawcy i jego poziom usług są w stanie spełnić powyższe kryteria . W tym zakresie jesteśmy w stanie Państwu pomóc, a tym samym zredukować ryzyko przy wyborze nowego dostawcy. Audyt na etapie początkowym pozwala nam lepiej zrozumieć warunki oraz możliwości produkcyjne potencjalnego dostawcy jeszcze przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy.

Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów, możemy oszacować możliwości dostawcy w zakresie:

 • podstawowych informacji o dostawcy,
 • zasobów ludzkich,
 • możliwości produkcyjnych,
 • wyposażenia oraz parku maszynowego,
 • procesu produkcji oraz linii produkcyjnych,
 • wewnętrznego systemu jakości (testów oraz inspekcji),
 • wdrożonych systemów zarządzania,
 • systemów ochrony środowiska.

Audyt socjalny

Pozwala naszym Klientom upewnić się, czy dostawca przestrzega przepisów prawa pracy.

Najczęściej podczas poszukiwania nowych dostawców importerzy koncentrują się przede wszystkim na jakości produktów, cenie oraz terminie dostawy. Jednak w ostatnich latach można zaobserwować również troskę o to, czy przestrzegane są przez producentów przepisy prawa pracy, obowiązujące w danym kraju. Przeprowadzany przez nas audyt stanowi skuteczną metodę upewnienia się czy powyższe wymagania są realizowane. Ponieważ nasi inspektorzy są tej samej narodowości co pracownicy wybranego dostawcy, mają w związku z tym możliwość przeprowadzenia wywiadu z pracownikami dostawcy, sprawdzenia ksiąg oraz sposobu funkcjonowania firmy zgodnie z następującymi standardami: SA8000, ETI, ICTI itp.

Zakres audytu socjalnego obejmuje głównie sprawdzenie:

 • czy nie są zatrudniane dzieci,
 • czy pracownicy nie są zmuszani do pracy wbrew ich woli,
 • czy nie występuje dyskryminacja,
 • płacy minimalnej,
 • płacy nadgodzin,
 • długości czasu pracy,
 • świadczeń socjalnych,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • warunków w bursach zakładowych,
 • dbałości o ochronę środowiska.